top of page

Inleiding

Stichting Teach The Children (TTC) wil een bijdrage leveren aan landen waar onderwijsproblematiek en conflicten aanwezig zijn. Wij willen onderwijs faciliteren voor jongeren en ouderen die anders geen (deugdelijk) onderwijs hadden kunnen ontvangen.  Door middel van het verzorgen van onderwijs kan Teach The Children de boodschap van tolerantie, vrede en vooruitstrevendheid verspreiden ten behoeve van het land en de mensen waar wij actief zijn.

Teach The Children werkt met sponsorschap waarbij kinderen die onderwijs willen volgen worden gekoppeld aan mensen die dit onderwijs financieel willen steunen.

​​

1. Missie/Visie

De missie van Teach The Children is het voorzien in onderwijs in landen waar grote groepen mensen niet voorzien zijn van gedegen onderwijs. Wij richten ons specifiek op landen waar ook veel conflicten aanwezig zijn vanwege politieke, etnische of religieuze redenen.

Door het voorzien van onderwijs proberen wij om kinderen te vormen tot burgers die verbetering en vooruitgang in de samenleving kunnen bewerkstelligen.

Teach The Children wil de eerste jaren voornamelijk aanwezig zijn in landen waar het moeilijk is voor andere stichtingen om te werken vanwege wetgeving en/of heersende conflicten. Dit zal bijdrage aan het werven van donateurs die specifieke affiliatie hebben met deze landen.

Teach The Children streeft na om conflictlanden ten positieve te veranderen door het opleiden van de nieuwe generatie jongeren.    

1.2 Doelstelling


Teach The Children wil zoveel mogelijk onderwijs faciliteren voor mensen die anders geen gedegen onderwijs hadden kunnen volgen. Dit wordt gedaan via een sponsorschap systeem waarin een sponsor een kind helpt naar school te gaan.

1.3 Strategie


Teach The Children zal in 2020-2022 doorgaan met het faciliteren van onderwijs in conflictlanden waar stichtingen moeilijk werk kunnen verrichten. De betalingen zullen op tijd gedaan moeten worden en het onderwijsproject moet goed gecontroleerd blijven worden. Contact met de directeur van de school is essentieel. De laatste werkreis naar Pakistan is gemaakt in augustus 2019.

In 2020 worden er mogelijkheden bekeken om de kosten van het onderwijs omlaag te halen. Er wordt gekeken welke kinderen nog meer gesponsord gaan worden en via welk transport zij bij de school gebracht kunnen worden. De kinderen in ons project behoren allemaal tot een religieuze minderheid. Dit heeft als reden dat in de landen waar wij actief zijn, conflicten onder andere voortkomen uit religieuze onderdrukking. Er is een nood om de religieuze onderdrukte groepen weerbaar te maken tegen vervolging. Gedegen onderwijs zal hierbij helpen.

De informatie en foto’s die wij ontvangen van de onderwijsprojecten moeten wij omzetten in doeltreffend promotiemateriaal om
zo onze donateursbasis te vergroten. Ook moet er ingezet worden op actieve promotie waaronder het geven van presentaties, wervingsacties en het staan op promotiestands.

2. Huidige situatie

Op dit moment, augustus 2021, worden reeds 26 kinderen gesteund met onderwijs. Er wordt continue gewerkt aan het leiden en verbeteren van het onderwijsproject. Het laatste bezoek van een teamlid van Teach The Children aan Pakistan vond plaats in augustus 2019.


Het verwerven van donateurs kan gedaan worden via mond-op-mond reclame, het geven van presentaties, het organiseren van wervingsacties en het aanwezig zijn op evenementen.
 

2.1 Activiteiten van de organisatie


Teach The Children heeft de volgende continuerende activiteiten:

·    Sponsorplan ontwikkelen en onderhouden.

·    Degelijk financieel controle systeem onderhouden.

·    Contact met de sponsoren onderhouden.

·    De kwaliteit van het onderwijsproject in de ontvangende landen monitoren en waarborgen. De projecten moeten regelmatig gecontroleerd en bevraagd worden. Financiële verantwoording en kwaliteitsbewaking is heel belangrijk.

·    Het actief werven van donateurs waaronder het geven van presentaties, het doen van mond-op-mond reclame, wervingsacties en het staan op evenementen.

2.2 Voorbeeld van activiteiten

·    Het maken van de halfjaarlijkse updates van de kinderen en deze verzenden naar de sponsors. Om informatie te verzamelen voor de updates wordt er veel gebeld naar Pakistan toe.

·    Wij betalen de scholen in Pakistan en hebben met hen contact over de voortgang van de leerlingen.

·    Het kopen van schooltassen, schoenen en uniforms wanneer dit nodig is.

·    Het bijhouden van de website.

Het maken van de nieuwsbrief.

3. Toekomst

Teach The Children zal in de toekomst een goedlopende organisatie  zijn met een breed netwerk van donateurs/sponsoren en kinderen die voorzien worden van kwalitatief goed onderwijs.

Omdat Teach The Children zich richt op landen waar het moeilijk is om als stichting werkzaam te zijn moeten wij goed letten op politieke en religieuze ontwikkelingen en veranderende wetgeving. Geheimhouding is derhalve van essentieel belang.

Vanwege de doellanden die wij op dit moment hebben en die we op het oog hebben, hopen wij ook op de interesse van donateurs om ons werk te komen sponsoren. Wij bieden iets aan wat veel onderwijsprojecten niet kunnen aanbieden.

Wij hopen donateurs te werven door een aantal keer per jaar presentaties te geven en andere activiteiten te ondernemen waarmee donateurs geworven kunnen worden.

 

4. Organisatie

Naam: Stichting Teach The Children
RSINL 858 618989
Oprichtingsdatum: 20-03-2018
SBi code: 85599
KVK nummer: 711 98687

4.1 Bestuur


Voorzitter: Elisabeth Catharina Janssen
Penningmeester: Peter Bronsveld

Bestuurder: Joseph Janssen-Anwar

Bestuurder: Annigje Johanna Buwalda


Het bestuur ontvangt geen beloning voor werkzaamheden. Er is wel ruimte voor onkostenvergoeding.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Wellicht zal bij een groei van de stichting het bestuur worden uitgebreid met relevante en betrokken bestuursleden.

 

4.2 Werknemers/Personeel


De stichting zal geen personeelsleden/werknemers hebben. Bij de verwachte evenwichtige groei zal dit waarschijnlijk in een vervolgfaze wel het geval zijn, maar dan alleen als het noodzakelijk is en er sprake is van een gezonde structurele en financieel duurzame basis.

4.3.    Monitoring en evaluatie


Het bestuur zal periodiek het groeiproces monitoren, evalueren en eventueel bijstellen. Deze doorlopende bestuurlijke betrokkenheid kan aanleiding zijn om het actieplan periodiek bij te stellen en/of aan te vullen.

BELEIDSPLAN

bottom of page