top of page

Stichting Teach The Children is een initiatief van Stichting Jubilee Campaign Nederland, een mensenrechtenorganisatie die zich op politiek en juridisch niveau inzet voor vervolgde christenen. Wanneer mannen en vrouwen om hun geloof in de gevangenis zitten, slavenarbeid moeten verrichten of simpelweg een zwaar leven hebben door discriminatie en armoede, dan zijn hun kinderen daar de dupe van. Omdat de zorg en het onderwijs voor deze kinderen niet aansluiten bij de doelstelling van Stichting Jubilee Campaign Nederland, is hiervoor een nieuwe stichting opgericht.

JC-NL logo_Blauw.png
Sponsorkinderen.jpg

Onze missie

Stichting Teach The Children gelooft dat goed onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst: voor de kinderen die naar school gaan, én voor de maatschappij waarin zij leven.

Wij richten ons op landen waar grote groepen mensen niet geschoold zijn, en waar politieke, etnische of religieuze conflicten heersen. Door kinderen te onderwijzen, helpen wij hen om op te groeien tot burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

In conflictlanden waar minderheidsgroepen te maken hebben met discriminatie en vervolging wil Stichting Teach The Children  onderwijs inzetten als middel voor het doorbreken van hardnekkige armoede en sociale uitsluiting, en voor het tegengaan van terrorisme, haat en religieus extremisme.

OVER ONS

bottom of page